Stiftelsens bakgrund och historia

Vintersol är landstingens egen rehabiliteringsanläggning

Stiftelsen lät under första delen av 1960-talet uppföra anläggningen Vintersol i Los Cristianos på södra Teneriffa. Skapandet av Vintersolanläggningen byggde på enskilda bidrag och genom aktivt stöd från flera sjukvårdshuvudmän. Genom att landstingen skickat patienter under mer än 40 år har verksamheten fortlöpande kunnat utvecklas. 

För att garantera en seriös verksamhet önskade stiftarna en förankring bland sjukvårdsansvariga i Sverige och därför gavs Landstingsförbundet (numera Sveriges Kommuner och Landsting) uppgiften att utse större delen av Stiftelsen Vintersols styrelse.

Femtioårsjubileum

I november 2015 var det femtio år sedan kliniken invigdes. Jubiléet firades med patienter, personal, stiftelsens styrelse och tillresta gäster. Neuroförbundets redaktör Håkan Sjunnesson passade på att intervjua patienter om deras upplevelser och sammanfattade intrycken i en kort videofilm.

Vintersol är ursprungligen ett brukar- och patientinitiativ

Det var en grupp MS-sjuka som tog initiativ till att bilda Stiftelsen Vintersol och skapa en anläggning där man kunde dra nytta av ett milt klimat året runt. Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR, utser en ledamot i stiftelsens styrelse och bidrar därmed till att stärka patientperspektivet. 

Stiftelsen Vintersol har inget vinstsyfte

Stiftelsen Vintersols ändamål framgår av stiftelsens stadgar. Där anges tydligt verksamhetens  inriktning. Ändamålsparagrafen har följande lydelse: ”Stiftelsen har till ändamål att utan vinstsyfte utöva verksamhet för rehabilitering av personer, som lida av rörelsehämmande kroppssjukdom, företrädesvis sjuklingar med Multipel Skleros.”

Anläggningen har alltsedan starten på mitten av 1960-talet använts av patienter från den offentliga hälso- och sjukvården i Sverige och skall ses som ett komplement till landstingens rehabiliteringsverksamhet. Sjukvårdshuvudmännen har också svarat för uttagning och remittering av patienterna, som främst består av neurologiskt sjuka, reumatiker samt barn- och ungdomsreumatiker. 

Anläggningen tar också emot norska, spanska och andra utländska patienter. Anläggningen har drygt sjuttio vårdplatser.

Om Stiftelsen Vintersol

Stiftelsen Vintersol äger en rehabiliteringsanläggning i Los Cristianos, Teneriffa. Vintersol erbjuder kvalificerad neurologisk och reumatologisk rehabilitering året runt.

Rehabilitering

Neurologisk och reumatologisk rehabilitering utomlands. Klimatvård/utlandsvård. Vi följer verksamheten och säkerställer att rehabiliteringen är av god kvalitet.

Vår historia

Vår historia och bakgrund. Landstingens egen rehabiliteringsanläggning. Ett brukar- och patientinitativ. Stiftelsen Vintersol har inget vinstsyfte.