Rehabilitering

Neurologisk och reumatologisk rehabilitering utomlands

Rehabilitering utomlands, s.k. klimatvård eller utlandsvård, är för många synonymt med Vintersol på Teneriffa. Året om erbjuder vi kvalificerad neurologisk rehabilitering för patienter med skador och sjukdomar såsom multipel skleros (ms), Parkinson, stroke, postpolio, muskeldystrofier och liknande neurologiska diagnoser och reumatologisk rehabilitering för patienter med reumatiska sjukdomar som RA, Bechterew och juvenil artrit.

Rehabiliteringsverksamheten vid Clinica Vintersol utförs av Humlegarden SL. 
För alla frågor om rehabilitering, remisser, personlig assistans under vistelse mm hänvisas till Clinica Vintersol direkt. 

Stiftelsen

Stiftelsen Vintersol äger och förvaltar anläggningen på Teneriffa. Vi följer också verksamheten för att säkerställa att rehabiliteringen är av god kvalitet. 

Hur får man rehabilitering vid Vintersol?

Hur ansöker man?
För att ansöka om rehabilitering vänder du dig till din vanliga läkare. Din egen motivation, din diagnos och din läkares bedömning av klimatets och innehållets betydelse för rehabiliteringen, liksom det enskilda landstingets regler och policy, har betydelse för möjligheten till behandling.

Beslut om rehabilitering kan också fattas av din arbetsgivare och/eller försäkringskassan. Sådan rehabilitering omfattar insatser som behövs för att den som har drabbats av sjukdom ska återfå sin arbetsförmåga.

Medicinsk rehabilitering finansieras av ditt landsting. Om rehabiliteringen syftar till att du omgående ska kunna återgå i arbete kan den betalas av din arbetsgivare eller försäkringskassan, s.k. arbetslivsinriktad rehabilitering. I vissa fall kan också din hemkommun finansiera rehabiliteringen enligt Socialtjänstlagen.

Det är landstinget, försäkringskassan eller din arbetsgivare som godkänner
din ansökan och betalar din vistelse. Du erlägger själv egenavgiften (enligt landstingets regler) till Vintersol.

Kontakta Clinica Vintersol direkt för ytterligare information
Ansökan & remisser
vintersol.com/ansokanremiss

Telefon
+34 922 77 79 00 (svenskspråkig personal)

E-post
vintersol@vintersol.com

Hemsida
www.vintersol.com

Om Stiftelsen Vintersol

Stiftelsen Vintersol äger en rehabiliteringsanläggning i Los Cristianos, Teneriffa. Vintersol erbjuder kvalificerad neurologisk och reumatologisk rehabilitering året runt.

Rehabilitering

Neurologisk och reumatologisk rehabilitering utomlands. Klimatvård/utlandsvård. Vi följer verksamheten och säkerställer att rehabiliteringen är av god kvalitet.

Vår historia

Vår historia och bakgrund. Landstingens egen rehabiliteringsanläggning. Ett brukar- och patientinitativ. Stiftelsen Vintersol har inget vinstsyfte.