Välkommen till Stiftelsen Vintersol

Stiftelsen Vintersol har till ändamål att utan vinstsyfte utöva verksamhet för rehabilitering av personer, som lida av rörelsehämmande kroppssjukdom, företrädesvis sjuklingar med Multipel Skleros.

Stiftelsen Vintersol äger en rehabiliteringsanläggning i Los Cristianos, Teneriffa. Där erbjuds kvalificerad neurologisk och reumatologisk rehabilitering året runt. Rehabiliteringsverksamheten vid Clinica Vintersol utförs av Humlegarden SL.

Information om rehabilitering, remisser, resor mm

vänd er direkt till Clinica Vintersol

Telefon: 0034 922 777 900 (växel med svenskspråkig personal)
Hemsida: vintersol.com
E-post: vintersol@vintersol.com

 

Frågor rörande stiftelsen och dess förvaltning

Verkställande tjänsteman

Ulf Bley
Telefon: 08-452 74 58
E-post: ulf.bley@stiftelsenvintersol.se

Om Stiftelsen Vintersol

Stiftelsen Vintersol äger en rehabiliteringsanläggning i Los Cristianos, Teneriffa. Vintersol erbjuder kvalificerad neurologisk och reumatologisk rehabilitering året runt.

Rehabilitering

Neurologisk och reumatologisk rehabilitering utomlands. Klimatvård/utlandsvård. Vi följer verksamheten och säkerställer att rehabiliteringen är av god kvalitet.

Vår historia

Vår historia och bakgrund. Landstingens egen rehabiliteringsanläggning. Ett brukar- och patientinitativ. Stiftelsen Vintersol har inget vinstsyfte.