Om Stiftelsen Vintersol

Bra för patienten - Kvalificerad rehabilitering i ett stödjande klimat

Vintersol erbjuder kvalificerad neurologisk och reumatologisk rehabilitering året runt. Patienter med reumatism, multipel skleros (MS), Parkinson, stroke, poliorelaterade besvär och liknande sjukdomar får här ett individuellt anpassat rehabiliteringsprogram. 

Vistelsen vid Vintersol omfattar ett tre- eller fyraveckors rehabiliteringsprogram med 3-4 dagliga behandlingar individuellt och i grupp. I rehabiliteringen kan utöver sjukgymnastik och arbetsterapi ingå kontakter med andra specialister som sjuksköterska, kurator, psykolog, neurolog, reumatolog eller rehabiliteringsläkare. 

Sommarklimatet året runt bidrar till minskad smärta och stelhet, vilket i sin tur ger ökad funktion och motivation i träningen. Vintersol med sin koppling till svenska sjukvårdshuvudmän och med i huvudsak svensk personal är i praktiken svensk vård utomlands. 

Bra för landstingen - Ett prisvärt alternativ med hög kvalitet

En rehabiliterings-period på Vintersol omfattar tre eller fyra veckor. Normalt ingår resa, transfer till och från anläggningen, boende, helpension och rehabiliteringsprogram med 3-4 dagliga behandlingar individuellt och i grupp. 

Landstingets kostnad för en vistelse är differentierad och beror på patientens vårdbehov. Priserna i Sverige för motsvarande rehabiliteringsinsatser varierar men de är klart högre än på Vintersol. 

Verksamheten på Vintersol är av god kvalitet. Patienterna upplever klara förbättringar i sitt tillstånd, vilket framgår av de patientenkäter som flera landsting använder som uppföljnings-instrument. Vintersol är veterligen den enda anläggningen med kvalitets-, miljö- och ISO-certifiering.

Vintersol klarar patienter med mycket stora vårdbehov och har en bred kompetens på personalen. 

Hur får man rehabilitering vid Vintersol?

Rehabilitering vid Vintersol kräver remiss från läkare samt godkännande av hemlandstinget som också betalar vistelsen.

Information om ansökan & remisser

vintersol.com/ansokanremiss

Telefon: +34 922 77 79 00 (svenskspråkig personal)

E-post: vintersol@vintersol.com

Hemsida: www.vintersol.com

Adress
Clinica Vintersol
C/. Nordica 1
386 50 Los Cristianos
Teneriffa, Spanien

Om Stiftelsen Vintersol

Stiftelsen Vintersol äger en rehabiliteringsanläggning i Los Cristianos, Teneriffa. Vintersol erbjuder kvalificerad neurologisk och reumatologisk rehabilitering året runt.

Rehabilitering

Neurologisk och reumatologisk rehabilitering utomlands. Klimatvård/utlandsvård. Vi följer verksamheten och säkerställer att rehabiliteringen är av god kvalitet.

Vår historia

Vår historia och bakgrund. Landstingens egen rehabiliteringsanläggning. Ett brukar- och patientinitativ. Stiftelsen Vintersol har inget vinstsyfte.