Kort information om Vintersol på Teneriffa

Stiftelsens Vintersols anläggning på Teneriffa öppnade den 1 juni 2021 efter att ha varit stängd sedan pandemins början.  I början är det en begränsad verksamhet med endast fysioterapi för polikliniska patienter. Senare i sommar planeras för att öppna en av poolerna så att vattengympa blir möjlig. Boende och matsal planeras öppna under hösten och då kan inneliggande patienter åter tas emot.

Besök klinikens hemsida www.vintersol.com/se för aktuell information kontaktuppgifter.

Pandemin är långt ifrån över och situationen kan förändras. Var också medveten om att flygförbindelserna ännu är begränsade, att det är krav på covid-tester och restriktioner av olika slag är fortfarande i kraft.

Kontakta din region för besked om när de planerar att sända patienter igen. Stiftelsen har uppmärksammats på att befintliga rehab-resurser i Sverige nu används för att hjälpa post-covid-patienter och att många kroniskt sjuka har fått minskad tillgång till rehabilitering. Det kan därför behövas att göra sin röst hörd.

Om Stiftelsen Vintersol

Stiftelsen Vintersol äger en rehabiliteringsanläggning i Los Cristianos, Teneriffa. Vintersol erbjuder kvalificerad neurologisk och reumatologisk rehabilitering året runt.

Rehabilitering

Neurologisk och reumatologisk rehabilitering utomlands. Klimatvård/utlandsvård. Vi följer verksamheten och säkerställer att rehabiliteringen är av god kvalitet.

Vår historia

Vår historia och bakgrund. Landstingens egen rehabiliteringsanläggning. Ett brukar- och patientinitativ. Stiftelsen Vintersol har inget vinstsyfte.