Kort information om Vintersol på Teneriffa

Verksamheten vid Vintersols anläggning på Teneriffa är stängd på obestämd tid.

Strax efter de första fallen av Covid-19 upptäcktes på Teneriffa slutade de svenska regionerna att skicka patienter och de som redan var på Vintersol fick resa hem. Regionernas beslut att inte skicka patienter gäller tills vidare.

Möjligheterna att återuppta verksamheten beror inte bara på hur den svenska sjukvården ställer sig. Flera länder, däribland Spanien, har i praktiken stängt sina gränser. Information från Spanien visar att man inte kan räkna med turistresor förrän tidigast mot slutet av detta år.

Många flygbolag är nära konkurs, det är osäkert vilka som överlever tills resande blir tillåtet igen. Direktflyg från Sverige till Teneriffa kan mycket väl dröja länge.

Man kan räkna med att coronaviruset kommer att finnas kvar också i framtiden. Många av de patienter som brukar åka till Vintersol tillhör riskgrupperna för Covid-19. Fram tills dess att ett vaccin mot Covid-19 finns tillgängligt kan man räkna med att personer i riskgrupper kommer att få rådet att inte resa till Spanien där sjukvården är mycket hårt belastad.

Det är alltså många faktorer som inverkar och sammantaget betyder detta att vi inte vet när Vintersol kan öppna igen.

Om Stiftelsen Vintersol

Stiftelsen Vintersol äger en rehabiliteringsanläggning i Los Cristianos, Teneriffa. Vintersol erbjuder kvalificerad neurologisk och reumatologisk rehabilitering året runt.

Rehabilitering

Neurologisk och reumatologisk rehabilitering utomlands. Klimatvård/utlandsvård. Vi följer verksamheten och säkerställer att rehabiliteringen är av god kvalitet.

Vår historia

Vår historia och bakgrund. Landstingens egen rehabiliteringsanläggning. Ett brukar- och patientinitativ. Stiftelsen Vintersol har inget vinstsyfte.